Aplikasi elektromagnetik, Liang Chi Shen, Jin Au Kong ; alih bahasa, Iwa Garniwa text ind 2 - - jil, ilus, 24 cm Elektromagnetik 621.381 20130612135532 INLIS000000000033590 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)